𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐋𝐄̂̃ 𝐁𝐎̂̉ 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐋𝐀̃𝐍𝐇 Đ𝐀̣𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐂𝐀𝐎 𝐇𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐒𝐄 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑

Bài toán đưa ra cho HĐQT Herarise và bộ phận marketing- tổ chức sự kiện là mỗi sự kiện của thương hiệu đều phải đổi mới- hấp dẫn- khác biệt- dẫn đầu. Phải làm những chương trình mà chưa công ty nào làm được, để đi trước tiên phong mà sau đó nhiều công ty khác thấy hay, thấy đỉnh mà học hỏi làm theo.
Và LỄ BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP CAO lần này là một sự đổi mới khi Herarise hướng tới cội nguồn, tới tâm linh, tới ánh sáng dẫn dắt soi đường chỉ lối trong sâu thẳm mỗi con người.
🔥 HÀO KHÍ- LINH THIÊNG
🔥 VỀ NGUỒN- CHỮA LÀNH
🔥 ĐÓN NHẬN NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ
🔥 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
🔥 TÁI TẠO- BỨT PHÁ
Tham dự Chương trình này chắc chắn là một ĐẶC ÂN, một MAY MẮN LỚN cho hành trình 365 trang của bạn trong năm 2023 này.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THEREED REED ff Ngày 1: 10/02/2023 Phaak im Time: 12h00- 14h00 KHÁCH SẠN THE REED'
Có thể là hình ảnh về 2 người, ngoài trời và văn bản
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Ngày 2: 11/02/2023 Time: 14h00 17h00 LỄ DÂNG HƯƠNG cố ĐÔ Ho'
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang chơi nhạc cụ và văn bản cho biết 'ද tiên mây ĐÊM NHẠC M MAY LANGTHANG Ngày 2: 11/02/2023 Time: 18h30 22h00 HERARISE ALL STAR CONCERT "Buổi hoa nhạc của các vÌ sao"'
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Ngày 3: 12/02/2023 Time: 08h00 11h30 HÀNH LỄ CẦU MAY Tu tập thiền Ä‘ịnh'
Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *