Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 – 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐐𝐔𝐘 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐃𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐇𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐒𝐄

8h học tập – đào tạo – chuyển giao quy trình máu lửa, tràn đầy năng lượng với sự tham gia của hơn 500 anh em Herarise.
Những kiến thức chuyên môn về sức khỏe, dinh dưỡng, kinh doanh thực chiến đã được đào tạo.
Những quy trình để tổ chức nên một hội thảo dinh dưỡng đã được chuyển giao.
Những trải nghiệm thực tế, kỹ năng bán hàng đỉnh cao đã được update.
Những thắc mắc về chăm sóc sức khỏe một cách chủ động đã được giải đáp.
Những giải pháp để mang tới một sức khỏe tuyệt vời đã tiết lộ.
Những bước đệm giúp bạn thành công trên con đường trở thành huấn luyện viên sức khỏe thực thụ, một người kinh doanh thực chiến đỉnh cao đã chính thức sẵn sàng.
Anh em nào tiên phong tổ chức hội thảo đầu tiên và quy mô nhất để Boss Hùng thưởng nóng nào!!!! 🔥🔥🔥
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀO TẠO TRÌNH HỘI THẢO DINH DƯỠNG aunanR'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀOTẠO GIAO QUY TRÌNH HỘI THÁO DINH DƯỠNG'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀOTẠO TẠO YEN GIAO QUY TRÌNH HỘI THẢO DINH DƯỠNG'
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀOTẠO Y TRÌNH HỘI THẢO DINH DƯỠNG AF BEFORE 64KG 0 96CM ECT BIẾT ƠN NGƯỜI CH'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, bộ vét và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀOTẠO CHUYÊNGIAO QUY TRÌNH HÔI THẢO DINH DƯỠNG THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI! HER'
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HERARISE ĐÀO ẠO GIAO TRÌNH HÔI THẢO DINH DƯỠNG CÔNG TY CÓ PHẢN HEALTHY VINA HERARISE CHIA SẺ CƠ HỘI KINH DOANH Quy trình để chuyển đổi KHÁCH HÀNG thành ĐẠILY HÀ NỘI, NGAY 04 12 NĂM 2022'
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HERARISE TẠO QU TRÌNH HỘI THẢO CÃNGTYCOPH DINH DƯỠNG HERARISE CHIA SẺ CƠ HOI KINH DOANI Quy trình để chuyển đổi KHÁCH HÀNG thàgh ĐẠILY GẤY THA NÂM 2022'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *