𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐃𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀̆𝐍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *